mrt
12

Max 10 project

Door valleienwetering in Overig

In 10 stappen naar minder dan 10 procent nieuwe infecties in de droogstand

Dit voorjaar wordt er een nieuw project uitgerold op het gebied van uiergezondheid. Samen met uw dierenarts kunt u daarmee aan de slag om het percentage van nieuwe infecties in de droogstand te verlagen. In de praktijk blijkt dat 1 op de 3 koeien met hoogcelgetal in de lactatie ook daadwerkelijk uierontsteking krijgt. Dit lagere percentage levert dus naast minder klinische gevallen ook meer melk op, dus een betere start van de lactatie en meer werkplezier.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is valt voor veehouders in segment B en D nog winst te behalen op dit gebied. Komende tijd zal hier meer aandacht aan besteed worden, maar bent u nu al geïnteresseerd? Vraag dan een van onze dierenartsen om meer informatie!

mrt
12

Nationale aanpak IBR en BVD

Door valleienwetering in Overig

Nationale aanpak IBR en BVD

Vanaf 1 april 2018 wordt er begonnen met de vrijprogramma’s voor beide dierziektes. Voor u als melkveehouder geldt dat u verplicht bent om mee te doen met een van de verschillende programma’s voor IBR en BVD. Voor u als vleesveehouder geldt deze verplichting nog niet, maar de verwachting is dat dit per 1 januari 2019 landelijk uitgerold gaat worden. Beide programma’s zijn onlangs een beetje aangepast ten opzicht van hoe het hiervoor ging.
Heeft u vragen over uw aanpak of wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze dierenartsen!

mei
31

Uw persoonlijke portal

Door valleienwetering in Overig
Portal

Via een portal kunt u sinds kort bij uw eigen gegevens betreffende de dierenartsenpraktijk. Denk hierbij aan visitebrieven, logboeken, maar ook het gezondheidsplan en de behandelplannen. Dit is dus het ideale online overzicht van uw documentatie voor bijvoorbeeld een Q-lip controle, of wanneer u snel even iets wilt opzoeken. U kunt hiervoor een inlogcode bij ons aanvragen. Als u die heeft, kunt u naar de website gaan (www.valleienwetering.nl) en op de homepage rechtsbovenin inloggen. Als u wilt weten hoe het precies werkt, kunt u dit aan uw dierenarts vragen.