Mestmonster nemen

Hoe neemt u een mestmonster

Schapen & geiten

Mest kan op de praktijk onderzocht worden op de aanwezigheid en hoeveelheid van verschillende wormeieren (schapen/geiten) en coccidiose. In overleg met u wordt een plan opgesteld passend bij uw bedrijf om de wormbesmetting te beheersen.

 

Redenen voor mestonderzoek

 • Controle resistentie ontwormingsmiddel
  Indien er een ontwormingsmiddel is gebruikt waarbij resistentie is aangetoond of  wordt verwacht, kan 10-14 dagen na de ontworming mest worden onderzocht.
 • Controle wormbesmetting na inscharen
  Goede momenten voor mestonderzoek zijn 6 weken na inscharen op een veilige weide en 3 tot 4 weken op een onveilige weide. De mate van wormbesmetting is afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Controle bij klachten
  Mestonderzoek kan uitsluitsel geven over de oorzaak van de verschijnselen. In de mest kan ook coccidiose aangetoond worden.

 

Tips bij het verzamelen van mest

 • Combineer nooit mest van lammeren en volwassen dieren in hetzelfde mengmonster, deze groepen scheiden verschillende hoeveelheden eieren uit
 • Wanneer dieren in aparte groepen worden gehouden, verzamel dan een mengmonster per samenweidende groep
 • Neem mest van minimaal 5 dieren
 • Verzamel altijd verse mest (mest die u heeft zien vallen of uit het achterste is gehaald)

U kunt de mest in aparte zakjes aanleveren per dier of in een zakje van meerdere dieren.

 

Mest inleveren op de praktijk

U kunt de mest elke dag inleveren voor 16.00 op de praktijk. U ontvangt de uitslag dezelfde dag via de telefoon en we bespreken dan met u het juiste behandel- of beweidingsplan.