Bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijfsgezondheidsplan

Door de toenemende problemen met antibioticumresistentie (ESBL, MRSA, VRE) staat het antibioticumgebruik in de veehouderij ter discussie. Het gebruik moest in 2013 de helft lager zijn dan in 2009. Dit hebben we destijds gehaald en in 2016 is zelfs een reductie van 58,4% ten opzicht van 2009 bereikt.

Om verdere reductie te bereiken werden een aantal maatregelen genomen. Onder andere:

Bedrijfsgezondheidsplan

Ieder rundveebedrijf met meer dan vijf grootvee-eenheden moet een bedrijfsgezondheidsplan hebben.
In het bedrijfsgezondheidsplan wordt een inventarisatie gemaakt van:

  • antibioticumgebruik in de voorgaande periode
  • voorkomen verschillende aandoeningen in voorgaande periode
  • weerstandsgerelateerde factoren
  • infectiedrukgerelateerde factoren

Aan de hand hiervan worden aandachtspunten geïdentificeerd en verbetermogelijkheden besproken.
Het invullen van het bedrijfsgezondheidsplan kost daarmee best wat tijd. Om tijd, en dus geld, te besparen is het verstandig om van te voren zoveel mogelijk benodigde gegevens te verzamelen. Welke gegevens dit zijn kan u zien in uw bedrijfsgezondheidsplan.

Overeenkomst Rundveehouder – Dierenarts

Ieder rundveebedrijf met meer dan vijf grootvee-eenheden moet een Overeenkomst Rundveehouder – Dierenarts gesloten hebben. Deze overeenkomst stellen we gelijk op bij het maken van de bedrijfsplannen

Niet-melkleverende bedrijven

Rundveehouders met meer dan vijf grootvee-eenheden zijn verplicht hun rundveebedrijf te laten controleren op de naleving van de eisen uit de Verordening ‘registratie en verantwoording antibiotica gebruik in de rundveesector’ van het Productschap Vee en Vlees.

Melkleverende bedrijven zijn aangesloten bij het kwaliteitssysteem van de melkfabriek. Binnen dit kwaliteitssysteem is ook borging van de Verordening ‘registratie en verantwoording antibiotica gebruik in de rundveesector’ geregeld.

Niet-melkleverende bedrijven zijn doorgaans nog niet aangesloten bij een kwaliteitssysteem. Er zijn op dit moment twee systemen in de markt: namelijk IKB-Rund (CBD) en Q-rund (Qlip). Wanneer u zich aansluit bij een van deze systemen wordt uw bedrijf eens per twee jaar gecontroleerd.
Rundveehouders die niet zijn aangesloten bij een kwaliteitssysteem moeten zich jaarlijks, op eigen initiatief en kosten laten controleren door CBD of Qlip

Meer informatie vindt u bij de genoemde organisaties:

CBD www.cbd.info 030 69 41 800
Qlip www.qlip.nl 088 75 47 000

 

Hoe zijn de Grootvee-eenheden opgebouwd?

Met behulp van de volgende GVE normen per dier kan u eenvoudig bereken hoeveel GVE uw bedrijf groot is:

  • Rund jonger dan 6 maanden 0,20
  • Rund van 6 tot 24 maanden 0,60
  • Rund vanaf 24 maanden, of afgekalfd 1,00