BVD en IBR

Nationale aanpak IBR en BVD

Vanaf 1 april 2018 wordt er begonnen met de vrijprogramma’s voor beide dierziektes. Voor u als melkveehouder geldt dat u verplicht bent om mee te doen met een van de verschillende programma’s voor IBR en BVD. Voor u als vleesveehouder geldt deze verplichting nog niet, maar de verwachting is dat dit per 1 januari 2019 landelijk uitgerold gaat worden. Beide programma’s zijn onlangs een beetje aangepast ten opzicht van hoe het hiervoor ging.
Heeft u vragen over uw aanpak of wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze dierenartsen!

Hier vindt u het document met de verschillende mogelijke programma’s waar u aan deel kunt nemen.

BVD:
4 routes naar BVD-vrij

IBR:
3 routes naar IBR-vrij

Hieronder vindt u meer informatie over deze beide ziekteverwekkers.

BVD

BVD staat voor Bovine Virus Diarree. Het veroorzaakt echter meer dan alleen diarree. Het virus tast het afweersysteem aan. Hierdoor kunnen andere ziektekiemen gemakkelijker aanslaan. Dit maakt het symptomenbeeld van BVD weinig specifiek en daardoor wordt de BVD-problematiek vaak onderschat.

80% van de koeien komt in aanraking met BVD,
meer dan 30% van de bedrijven heeft dragers!!

In een veestapel kunnen de volgende problemen direct of indirect door BVD worden veroorzaakt:

 • Verminderde weerstand
 • Uiergezondheidsproblemen
 • Klauwproblemen
 • Slecht aanslaan behandelingen
 • Slecht aanslaan vaccinaties
 • Verwerpers
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Productiedaling
 • Luchtwegproblemen
 • Diarree
 • Sterfte

Wees bij het zien van één of meerdere van deze symptomen altijd bedacht op BVD!


Dragers spelen een sleutelrol in de verspreiding

De belangrijkste infectiebronnen op een bedrijf zijn de “dragers”. Dragers worden geboren uit koeien die tijdens de eerste 120 dagen van de dracht met het virus zijn besmet. Hierdoor wordt het virus door het immuunsysteem van een drager als ‘lichaamseigen’ beschouwd. Dragers zien er vaak gezond uit, maar blijken meestal in de loop van hun leven gevoelig te zijn voor allerhande ziekten. Dragers houden de BVD infectie op een bedrijf in stand doordat zij grote hoeveelheden virus uitscheiden en daardoor voortdurend nieuwe dieren besmetten en zo de weerstand van de hele kudde verlagen. Verwijder dragers daarom altijd uit de kudde. Een effectief vaccinatieprogramma is essentieel om nieuwe dragers te voorkomen. Daarnaast beschermt vaccinatie tegen het circulerende BVD virus en wordt de schade geminimaliseerd.

Voor het opsporen van dragers kan gebruik gemaakt worden van bloedtappen op virus of het onderzoek van oorweefsel bij het inbrengen van de oormerken (de zogenaamde oorbiopten). Meer informatie over het inbrengen en het verzamelen van deze oorbiopten is op onderstaande link te vinden.
https://www.gddiergezondheid.nl/bvdoorbiopten

 • Opsporing van dragers en verwijdering uit de kudde
 • Vaccinatie om de foetus te beschermen en te voorkomen dat er nieuwe dragers worden geboren
 • Biosecurity (=Insleep voorkomen)
 • Monitoring

IBR

IBR is de afkorting van Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis. Deze aandoening wordt ook wel “koeiengriep” genoemd. Zowel koeien als jongvee kunnen deze ziekte doormaken. IBR wordt veroorzaakt door het bovine herpesvirus type 1 (BHV1). De belangrijkste symptomen die bij IBR waargenomen kunnen worden zijn neusuitvloeiing (=snotneus), rode slijmvliezen, versnelde ademhaling, hoesten, verminderde eetlust, koorts, verminderde productie en soms verwerpen.

IBR-besmette dieren zijn een permanent risico

De veroorzaker van IBR, het bovine herpesvirus, blijft na een infectie levenslang in de koe aanwezig. Door stress kan het virus weer actief worden (reactivatie): de koe gaat opnieuw virusdeeltjes uitscheiden en kan zo koppelgenoten besmetten waardoor opnieuw een uitbraak kan ontstaan.

Waarom vaccineren tegen IBR?

Vanwege de volgende redenen wordt vaccinatie tegen IBR sterk aanbevolen:

 • Toenemend risico op uitbraken
 • Vanwege het ontbreken van een verplichte vaccinatieprogramma is het beschermingsniveau in Nederland niet optimaal en de IBR prevalentie nog steeds te hoog. Bovendien worden rundvee bedrijven steeds groter. En er is er ook regelmatig import vanuit landen met een hoge IBR prevalentie. Daarmee stijgt het risico van uitbraken.
 • IBR-besmette dieren zijn een permanent risico
 • Op veel bedrijven zijn nog IBR-besmette dieren aanwezig. Vaccineren op besmette bedrijven is verstandig om de niet besmette koppelgenoten te beschermen.
 • Vaccinatie beschermt tegen uitbraken

Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend meer informatie!

bron: MSD