Klauwgezondheid

Klauwgezondheid

Gezonde klauwen zijn de basis van gezonde koeien. Kreupele koeien komen minder aan het voerhek met daardoor minder melkproductie, meer kans op slepende melkziekte, pensverzuring of een lebmaagdraaiing. Ook laten kreupele koeien de tocht slecht zien.

Onze praktijk beschikt over een klauwbekapkar. Heeft u een of meerdere koeien die bekapt moeten worden, dan kunt u dus ook bij ons terecht.

Voetbaden

Voor de beheersing van Mortellaro en stinkpoot is regelmatig voetbaden essentieel. Doe dit één dag per twee weken. Gebruik een voldoende groot voetbad en de juiste concentratie formaline.

Voetbad afmetingen: 300 cm lang, 80-100 cm breed en 15 cm diep (vloeistofniveau van 12 cm)
Concentratie formaline: 3-5% van de 36%-handelsoplossing.

Een voetbad van bovengenoemde afmeting heeft een inhoud van 290 liter (80 cm breed) tot 360 liter (100 cm breed). Gebruik dus 12 liter formaline.
Let op: sommige handelsoplossingen zijn slechts 24%, gebruik hiervan 18 liter.
Een formalinebad moet na 200 koepassages worden verschoond.

Bekappen

De achterbuitenklauwen staan bloot aan grotere piekbelasting dan de binnenklauwen. Hierdoor groeien ze sneller waardoor de belasting weer verder toeneemt. Een vicieuze cirkel die een normaal gevolg is van de bouw van de koe, maar verergerd wordt door stinkpoot en bevangenheid. Door regelmatig te bekappen wordt de normale vorm hersteld. Laat daarom de hele koppel jaarlijks of liever halfjaarlijks bekappen. Een alternatief is om alle koeien bij droogzetten te bekappen, zodat ze met goede klauwen aan de lactatie beginnen. Bekap ze vervolgens rond de 100 dagen lactatie weer, dit is na de risicoperiode wat betreft het ontstaan van bevangenheid.

Klauwbevangenheid (laminitis)

Klauwbevangenheid is vochtuittreding tussen de huid en de hoornschoen. Bij dit beeld horen zoolkneuzingen/-bloedingen, zool- en wandzweren, witte lijndefecten en dubbele zolen. Het ontstaat doordat de klauwen te veel worden belast of te gevoelig zijn voor belasting.

Bij te veel belasting moet u denken aan te veel staan bijvoorbeeld door overbezetting of te krappe boxafmetingen. Lange, verharde kavelpaden. Scherpe bochten, bijvoorbeeld waar ze de melkstal uitkomen. Rubbermatten in scherpe bochten of op lange kavelpaden kunnen de problemen verminderen.

Te gevoelig voor belasting kan door pensverzuring (te veel, te snel fermenteerbare organische stof). Verder spelen toxines, bijvoorbeeld vanuit baarmoederontsteking een rol. Ook zijn er aanwijzingen dat te veel (onbestendig) eiwit (hoog ureumgehalte) naast voze poten en dikke hakken ook bevangenheid in de hand werkt.