Melkmonster nemen

Hoe neemt u een een goed melkmonster?

Wat is het nut van het nemen van melkmonsters?

Het nemen van een melkmonster geeft informatie over hoe een koe behandeld moet worden. Wanneer we weten welke kiemen er op een bedrijf spelen, geeft dit ons informatie over de juiste managementmaatregelen op het bedrijf. Moet de aandacht liggen op de melktechniek of is het belangrijk om de boxen goed schoon te houden of ander zaagsel aan te schaffen. Kortom het geeft niet alleen informatie over de behandeling van de desbetreffende koe, maar ook over hoe er voorkomen kan worden dat andere koeien ook besmet raken.

Wanneer neemt u een melkmonster?

 • Neem het melkmonster voor u een antibioticabehandeling start
 • Wilt u een melkmonster nemen na een gestarte antibiotica behandeling, omdat deze onvoldoende aanslaat? Hou dan de minimale wachttijd aan voor de melk tussen de laatste keer behandelen en het nemen van een melkmonster.

Aandachtspunten bij het nemen van een melkmonster

Afbeelding 1: mengmonster (niet steriel afgenomen)

 • Neem het melkmonster steriel af
  Op afbeelding 1 ziet u de gevolgen als het melkmonster niet steriel is afgenomen. Dit melkmonster is verontreinigd, er zijn zes verschillende bacteriën (zie oranje vakken) aanwezig. Het is nu niet duidelijk welke bacterie de mastitis heeft veroorzaakt.
 • Doe nooit melk van meerdere kwartieren in een monsterbuis. Hierdoor wordt de kans op verontreiniging groter
 • Melkstal bedrijven: bemonster de koeien voordat u het melkstel aansluit
 • Robotbedrijven: neem het melkmonster minimaal 6 uur na de laatste melkbeurt

Hoe neemt u een melkmonster?

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe u het beste een melkmonster kan nemen.

 1. Schrijf het viercijferig nummer, het kwartier en de datum op het melkmonsterbuisje
 2. Trek handschoenen aan
 3. Melk minimaal 3 stralen weg
 4. Maak het uier en speen schoon met een droge doek
 5. Ontsmet de speenpunt (let op: alleen de speenpunt, niet de hele speen) met een desinfecterend doekje (zit bij de uierinjectoren/droogzetters), vouw dit doekje niet uit.
 6. Neem het melkmonsterbuisje tussen duim en wijsvinger, in de niet melkende hand. Haal het dopje van de buis en zorg dat u de binnenkant van het dopje niet raakt
 7. Houd het buisje schuin onder de koe dat er zo min mogelijk vuil in het melkmonsterbuisje komt en melk hier een flinke straal melk in. Druk het dopje stevig vast.

Hoe kunt melkmonsters bewaren?

Wij ontvangen het melkmonster het liefst zo snel mogelijk na afname. Mocht u niet direct tijd hebben om dit monster langs de praktijk te brengen, dan kunt u het melkmonster een halve dag in de koelkast bewaren. Wilt u niet direct de uitslag weten? U kunt dan de melkmonsters bewaren in de vriezer. Uw dierenarts kan de melkmonsters bij het volgende bedrijfsbezoek meenemen naar de praktijk.

Bacteriologisch onderzoek op de praktijk

Bacteriologisch onderzoek

Het bacteriologisch onderzoek van de melk duurt minimaal 1 dag (24-48 uur) en het antibiogram(gevoeligheidsbepaling) duurt 24 uur extra. Dit komt omdat we de aanwezige bacterie in de melk moeten laten groeien. Dit doen we door een druppel melk op verschillende bacteriegroeiplaten uit te strijken. Deze platen worden in een broedstoof gezet die de ideale groeitemperatuur heeft. De meeste bacteriën hebben 24 uur nodig om te groeien, maar er zijn ook bacteriën die er 48 uur over doen. Nadat ze goed gegroeid zijn wordt er bepaald welke kiem het is. Een enkele keer komt er een bijzondere kiem uit, deze wordt dan ter controle ook naar de Gezondheidsdienst gestuurd. Helaas wordt er bij een zichtbare uierontsteking in 25-30% van de gevallen geen verwekker aangetoond. De verwekker kan dan al verdwenen zijn uit het uier en soms wordt de verwekker net niet uitgescheiden, waardoor deze wel in het uier aanwezig is, maar op het moment van het monster net niet zichtbaar is.

Antibiogram/gevoeligheidsbepaling

Afbeelding 2: antibiogram. De bacterie is ongevoelig voor antibioticum 1 en 4.

De kiem wordt nu opnieuw op een groeiplaat uitgestreken en hierbij worden kleine schijfjes met verschillende soorten antibiotica geplaatst. Elke schijf bevat een ander soort antibioticum. Uit afbeelding 2 kan opgemaakt dat de bacterie rondom schijf 1 en 4 wel groeit. De bacteriegroei wordt dus niet geremd door antibioticum 1 en 4 en is hier dus ongevoelig voor.

De uitslag

De uitslag van het bacteriologisch onderzoek ontvangt u na 48-72 uur per mail (afzender: labo@mexatlab.com), uw één op één dierenarts ontvangt deze ook. Als u vragen heeft over de uitslag kunt u contact opnemen met de praktijk.

Wij ondersteunen u graag!

Mocht u het prettig vinden om samen met uw dierenarts melkmonsters te nemen, kunt u contact opnemen met de praktijk. Wij helpen u dan graag.