Qlip controle

Qlip controle – welke documenten heeft u nodig voor de controle?

In onderstaande lijst wordt aangegeven welke documenten u nodig heeft van de dierenarts voor de Qlip controle en waar u deze kunt vinden. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de dierenartspraktijk.

 

De 1-op-1 overeenkomst met de Geborgde Rundveedierenarts

Deze overeenkomst kunt u vinden op www.inforund.nl. Deze is digitaal ondertekend door zowel dierenarts als veehouder.

 

Het getekende bedrijfsgezondheidsplan (BGP of Koe-Kompas) van de laatste 24 maanden

Koekompas: staat op zuivelplatform.nl, hier kunt u via de website van uw melkfabriek inloggen. Het Koekompas moet digitaal door u worden ondertekend. Dit doet u door op uw bedrijfspagina op zuivelplatform op de knop ‘digitaal ondertekenen’ te drukken.

BGP: deze heeft u per mail van ons ontvangen en is digitaal ondertekend door zowel dierenarts als veehouder. Ook deze is te vinden in het bedrijfsportaal van onze praktijk.

 

Het getekende bedrijfsbehandelplan (BBP) van de laatste 24 maanden

Deze heeft u op de mail van ons ontvangen en is ook te vinden in het bedrijfsportaal van onze praktijk

 

De rekeningen en logboekformulieren (van minimaal de laatste 3 maanden) met behandelingen en alle geleverde diergeneesmiddelen

Deze heeft u van ons ontvangen via de mail en zijn ook te vinden in het bedrijfsportaal van onze praktijk