Salmonella

Salmonella

Salmonellose is een ziekte  die wordt veroorzaakt door een bacterie  kan lijden tot ernstige klachten zowel bij dieren als de mens. Het is een zoönose. Mede daarom heeft de Nederlandse Zuivel  besloten om deze ziekte in de melkveehouderij te beheersen

Voor Salmonella zal 3 keer per jaar tankmelkonderzoek worden uitgevoerd op de aanwezigheid van antistoffen tegen Salmonella. Dit gebeurt automatisch via uw zuivelorganisatie. Afhankelijk van de uitslagen van deze tankmelkonderzoeken zal uw bedrijf worden ingedeeld in 3 niveaus:

N1 is voor bedrijven die voortdurend een gunstige uitslag hebben (geen antistoffen aangetoond)

N2 is voor bedrijven die bij twee opeenvolgende tankmelkonderzoeken een ongunstige uitslag hebben of die een continu wisselende uitslag hebben

N3 is voor bedrijven waarbij 4 van de laatste 5 onderzoeken ongunstig zijn.

Wanneer uw bedrijf in N2 terecht komt, krijgt u een zogenaamde inspanningsverplichting opgelegd. Dit betekent dat u een workshop over Salmonella dient te volgen bij een gecertificeerde dierenarts, of mee moet doen aan het GD Salmonella onverdacht programma. Wij zijn bevoegd om deze workshop te verzorgen aan veehouders.

Ook veehouders die in niveau N1 zitten, worden aangemoedigd deze cursus te volgen.

Wanneer u deze cursus heef gevolgd, is deze 3 jaar geldig. Dus wanneer u in de komende 3 jaar toch nog in N2 terecht komt, heeft u reeds voldaan aan de verplichtingen. Daarnaast zal de workshop een interessante inkijk geven in de preventie van dierziekten in het algemeen en niet alleen betrekking hebben op de beheersing van Salmonella.