Uiergezondheid

Uiergezondheid

Uierontsteking kost veel:

 • extra werk
 • diergeneesmiddelen
 • melk weggooien
 • vervroegde afvoer, hoger vervangingspercentage
 • elke verdubbeling van het celgetal boven 50 kost ongeveer ½ liter melk per koe per dag

Wij adviseren met betrekking tot goede preventieve maatregelen en behandelingen. Hierbij is bacteriologisch onderzoek belangrijk. Het voordeel van onze praktijk is dat wij dit onderzoek op de praktijk kunnen uitvoeren. Wanneer u het monster naar de praktijk brengt of aan de dierenarts meegeeft, wordt het nog diezelfde dag ingezet en heeft u het snelst een uitslag.

Snel, gericht, compleet en voldoende lang behandelen

Het resultaat van behandelingen van uierontsteking en vooral van hoog celgetal koeien valt vaak tegen. Snel, gericht, compleet en voldoende lang behandelen zijn de succesfactoren.

Bij klinische mastitis is niet alleen het bestrijden van de bacteriën belangrijk, maar moet ook de ontsteking geremd en de koorts onderdrukt worden. Het gebruik van ontstekingsremmers zoals Bedozane (UDD), Rimadyl of Novem 20 geeft een sneller herstel.

Bij ernstige, acute mastitis (‘coli-uier’) kan het nodig zijn via drench- en infuusvloeistof de shock te bestrijden en de vocht- en electrolytenbalans te herstellen.

Bij subklinische mastitis (hoog celgetal) is de kans op behandelsucces kleiner bij:

 • oudere koeien
 • meerdere kwartieren
 • celgetal boven de 1000
 • al langer een verhoogd celgetal

Behandel subklinische mastitis in één keer goed, dat wil zeggen:

 • Snel: Behandel bij de eerste of tweede verhoging
 • Gericht: Middelen kiezen op basis van bacteriologisch onderzoek
 • Compleet: Behandelen in de nek en in het uier
 • Lang: De op de bijsluiter aangegeven behandelduur is vaak te kort, overleg met ons over de gewenste behandelduur.

Bacteriologisch onderzoek & gevoeligheidsbepaling

Voor een gerichte aanpak van uiergezondheidsproblemen is regelmatig onderzoek welke bacteriën een rol spelen en voor welke antibiotica die gevoelig zijn een vereiste. Globale informatie welke kiemen op uw bedrijf een rol spelen kan door middel van het tankmelkonderzoek van de GD. Een beter beeld wordt verkregen door jaarlijks van tien koeien monsters in te sturen, verdeeld over gevallen van klinische uierontsteking en hoog celgetal koeien.

 • Alleen zo kan onderbouwd gekozen worden voor een bepaalde behandeling, dit geldt voor de mastitisinjectoren, voor het middel dat er in de nek bij moet en voor de droogzetters.
 • Het onderscheid tussen omgevingsbacteriën zoals E. coli en koegebonden bacteriën zoals S. aureus bepaalt of de meeste aandacht naar de omgeving (afkalfstal, ligboxen, etc.) of naar de melkstal (melktechniek, natte meting, etc.) moet gaan.