Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is een blijvend aandachtspunt in de melkveehouderij. Zonder kalf geen melkproductie. Op veel van ‘onze’ melkveebedrijven doen we vierwekelijkse bedrijfsbegeleiding, waarvan vruchtbaarheid een belangrijk onderdeel is. Hierbij wordt onder andere met echografie gecontroleerd of koeien drachtig zijn. Verder worden attentiekoeien onderzocht.

Welke koeien op laten voelen?

 • Koeien met problemen rond afkalven, zoals een dood kalf, aan de nageboorte staan, baarmoederontsteking. Het is verstandig bij deze koeien ongeveer een maand na afkalven te laten controleren of ze schoon zijn en indien nodig te (laten) behandelen. Met de echo is goed te zien of er pus in de baarmoeder zit, ook bij kleine beetjes pus.
 • Koeien die zo’n 2 à 3 maanden in lactatie zijn en nog niet tochtig zijn gezien.
 • Koeien die niet binnen 50 dagen na afkalven een eisprong hebben gehad hebben een veel grotere kans nooit drachtig te worden dan koeien die op tijd normaal cyclisch worden. Meestal wordt tot 50 à 60 dagen na afkalven gewacht met insemineren. Drie weken later, dus op zo’n drie maanden in lactatie moeten dan alle koeien een keer geïnsemineerd zijn. Laat koeien die niet op tijd tochtig gezien en geïnsemineerd zijn controleren. Zijn ze wel normaal cyclisch? Zijn er afwijkingen, zoals cysteuze eierstokken?
 • Koeien vanaf 5 à 6 weken na inseminatie; deze kunnen op dracht gecontroleerd worden.
  Door het gebruik van echografie kan een vrijwel 100% betrouwbare drachtdiagnose gedaan worden. Hierbij kunnen we ook zien of de vrucht leeft en normaal ontwikkeld is. Indien gewenst kan ook tweelingdracht opgespoord worden.
 • Koeien kort voor droogzetten. Na zes weken dracht komt nog ongeveer 5% van de koeien terug. De meeste ziet u wel een keer tochtig. Maar één keer een droge koe onverwachts toch gust kost meer dan alle koeien voor droogzetten laten controleren.

Vruchtbaarheidsproblemen

Bij vruchtbaarheidsproblemen van individuele koeien kan na het stellen van een diagnose een behandeling worden ingesteld. Raadpleeg uw dierenarts bij vruchtbaarheidsproblemen van individuele koeien

Bij vruchtbaarheidsproblemen op koppelniveau is uitgebreidere analyse en onderzoek nodig. Afhankelijk van de aard van de problemen kan onder andere gedacht worden aan:

 • dierziekten, zoals BVD, IBR en Neospora.
 • voeding, zoals de negatieve energiebalans, te veel (onbestendig) eiwit of tekorten aan vitamines en spoorelementen.
 • huisvesting, zoals gladde vloeren of overbezetting.
 • management, zoals weinig tijd voor tochtcontrole of te laat insemineren.

Verwerpers

In het kader van de Nederlandse Brucellose-vrij status is het verplicht alle verwerpers te laten bloedtappen voor brucella-onderzoek. Er sprake van verwerpen wanneer de koe tussen de 100 en 260 dagen drachtig was. De visite en onderzoekskosten zijn gratis. Het is verstandig om in dit bloed ook andere abortus veroorzakers te onderzoeken. Hiermee kunt u een uitbraak van BVD, IBR, Neospora of Salmonella vroeg opsporen en zo grotere schade voorkomen.