Blauwtong Virus (BTV)

Meer informatie

Bel of mail ons
0318 743 456

Online overzicht

Log in op uw
klantenportaal

Begin september 2023 zijn er besmettingen met het blauwtongvirus (Serotype 3) geconstateerd in Nederland. Een eerdere uitbraak met het blauwtongvirus vond plaats in 2006. Dit bedroeg een uitbraak van het serotype 8.

Schapen, maar ook andere herkauwers zoals runderen en geiten zijn vatbaar voor besmetting. Verspreiding vindt voornamelijk plaats via knutten (Culicoides). Deze kleine, stekende insecten brengen de besmetting over van dier op dier. Blauwtong is geen zoönose en is dus niet besmettelijk voor de mens.

Verschijnselen:

Het blauwtongvirus tast de binnenzijde van de kleine bloedvaten in het lichaam aan. Bij schapen worden de volgende ziekteverschijnselen gezien:

 • Koorts en algemeen ziek zijn
 • Zwelling en soms bloedingen in de kop
 • Erosie en necrose (wondjes en puntbloedingen) op de mondslijmvliezen
 • Gezwollen tong (en heel soms blauwverkleuring)
 • Ontsteking aan de kroonrand
 • Kreupelheid
 • Met bolle rug staan
 • Verwerpen en afwijkende vruchten
 • Vermagering
 • Sterfte

Bij runderen en geiten verloopt de ziekte vaak zonder duidelijke waarneembare verschijnselen. Toch worden bij de runderen soms ook ernstige symptomen gezien die lijken op die bij het schaap. Klinische verschijnselen die waargenomen bij runderen zijn:

 • Koorts en algemeen ziek zijn
 • Korsten / puntbloedingen op de neusspiegel
 • Rode / Paarse verkleuring van de spenen
 • Erosie en necrose (wondjes en puntbloedingen) op de mondslijmvliezen
 • Rode verkleuring van de slijmvliezen rondom het oog
 • Productiedaling
 • Verwerpen en afwijkende vruchten
 • Kreupelheid

Bij de uitbraak in 2006 werden de volgende sterftepercentages waargenomen:

 • Schapen: 20% – 50% van de besmette dieren
 • Runderen: 1% van de besmette dieren

Melding van ziekte:

Het blauwtongvirus is aangifteplichtig. Wanneer enkele van bovenstaande ziekteverschijnselen worden waargenomen en u de verdenking heeft dat uw dieren mogelijk besmet zijn, dient u contact op te nemen met uw dierenarts.

Behandeling:

Er is geen behandeling tegen het virus. Het is daarom belangrijk dat behandeling gericht is op pijnstilling en remmen van de bacteriële infecties die kunnen opspelen na besmetting met het virus. Daarnaast is het verstandig om alert te zijn op uitdroging.

Preventieve maatregelen:

Uit onderzoek is gebleken dat het bestrijden van de knutten met insecticiden geen effect heeft op de verspreiding van het virus. Een aangetoond effectieve maatregel is het opstallen van dieren (vooral in de schemerperiode wanneer de knutten actief worden). Een goede ventilatie in de stal vermindert de hoeveelheid aanwezige knutten.

Vragen?

Als u vragen heeft met betrekking tot het Blauwtongvirus kunt u contact met ons opnemen.

Voor de meest actuele informatie over wet- en regelgeving rondom het blauwtongvirug kunt u de website van de NVWA raadplegen.

Bron: