Enterotoxemie (het bloed, weeldeziekte of eiwitvergiftiging)

Meer informatie

Bel of mail ons
0318 743 456

Online overzicht

Log in op uw
klantenportaal

Enterotoxemie

Verschillende typen van Clostridium perfringens kunnen veel lammersterfte veroorzaken. De meest voorkomende vorm is enterotoxemie, ook wel het bloed, weeldeziekte of eiwitvergiftiging genoemd. Dit is een zeer snel verlopende darminfectie waarbij u de dieren meestal onverwachts dood aantreft. Soms ziet u lammeren met hevige buikpijn, bloederige diarree en/of een soort toevallen waarbij ze neervallen en fietsende bewegingen maken.

Behandeling is niet mogelijk; vrijwel alle zieke dieren gaan dood.

Deze ziekte kan voorkomen worden door de ooien te vaccineren. De drachtige ooien moeten dan twee tot vier weken voor aflammeren geënt worden en, als ze niet eerder geënt zijn, vier tot zes weken daarvoor. Dus de eerste enting ongeveer tien weken voor aflammeren, dat is vaak in december al. Wanneer de ooien goed zijn gevaccineerd, zijn de lammeren in de belangrijkste risicoperiode goed beschermd. Voor bescherming op latere leeftijd moeten ook de lammeren gevaccineerd worden. Deze vaccinatie van de lammeren kan met een gecombineerde entstof voor clostridia (o.a. het bloed) en zomerlongontsteking.