Leverbot

Meer informatie

Bel of mail ons
0318 743 456

Online overzicht

Log in op uw
klantenportaal

Leverbot

leverbotslakkenLeverbot is een parasiet die voor zijn ontwikkeling de leverbotslak nodig heeft. Leverboteieren worden door herkauwers uitgescheiden in de mest. Vervolgens moeten ze, via de leverbotslak als tussengastheer, ontwikkelen naar het besmettelijk stadium. Deze ontwikkeling vindt alleen plaats bij een temperatuur boven 10°C. Omdat deze ontwikkeling ongeveer drie maanden duurt, is de besmettingskans vooral in het najaar (september & oktober) groot.
Bij een ernstige besmetting worden schapen acuut ziek. Verschijnselen zijn: zwakte, bleke of bleekgele slijmvliezen, soms vochtophoping onder de kaaktakken (oedeem), buikpijn/koliek. Dit komt vooral voor in de herfst en de winter.

Bij een meer geleidelijke besmetting kan een meer chronisch beeld ontstaan. Daarbij zie je vermageren, slechte wol, soms ook oedeem en soms worden slappe of dode lammeren geboren.

Om problemen door leverbot te voorkomen is het belangrijkste een goede afwatering van percelen. Vermijd in het najaar natte percelen. Behandeling helpt om de infectie te beheersen, overleg dat met ons. Afhankelijk van het weer zijn er tussen jaren grote verschillen in de besmettingsdruk. Let daarom op de leverbotprognose. (zie bijv. vakbladen of GD-website)